ANTS Người bán đăng ký tham gia hệ thống Ad Exchange

Chương trình dành cho các đối tượng là chủ website/app muốn tăng doanh thu quảng cáo.


Quy trình làm việc của ANTS với các chủ website/app

  1. Đăng ký website/app và điền thông tin chi tiết theo mẫu bên dưới.
  2. ANTS sẽ xem xét tiêu chí và nội dung website/app của bạn.
  3. Nếu phù hợp, ANTS sẽ liên hệ và trao đổi trực tiếp với chủ website/app
    (Thời gian phản hồi từ 07 - 14 ngày làm việc)

ĐĂNG KÝ NGAY

Vui lòng điền các thông tin bên dưới:

Ví dụ: "ANTS.VN". Nếu muốn đăng ký nhiều website/app, vui lòng thực hiện lại từ đầu
Ví dụ: "ANTS.VN". Nếu muốn đăng ký nhiều website/app, vui lòng thực hiện lại từ đầu
ANTS chỉ sử dụng thông tin này cho việc kết nối với bạn
ANTS chỉ sử dụng thông tin này cho việc kết nối với bạn
ANTS chỉ sử dụng thông tin này cho việc kết nối với bạn
Nếu là website, vui lòng gởi link ảnh chụp màn hình Google Analytics trong 1 tháng gần nhất để ANTS làm cơ sở xét duyệt. Nếu là app, chỉ cần ghi "Tôi đăng ký app"
Chọn thông tin ở mục này nếu đối tượng bạn đăng ký là website
Chọn thông tin ở mục này nếu đối tượng bạn đăng ký là mobile app
Thông tin này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn để phục vụ bạn và cộng đồng